Zgoda rekrutacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VESTINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sikorskiego 34/56, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS: 0000850076, posiadającą NIP: 9542816754, REGON: 386523902 (Administrator danych) w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu oraz znajomości języka niemieckiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym przysłania mi ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wiadomości sms.

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest VESTINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sikorskiego 34/56, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS: 0000850076, posiadająca NIP: 9542816754, REGON: 386523902;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • prowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
  • kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w szczególności w celu przedstawienia warunków współpracy oraz przedstawienia ofert zlecenia;
  • handlowych i marketingowych;
 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego;
 2. Z Administratorem danym osobowych można się skontaktować pod adresem: 40-282 Katowice, ul Sikorskiego 34/56, mail: biuro@vestina.pl, tel. +48 509 107 507;
 3. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczanym w VESTINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: 40-282 Katowice, ul Sikorskiego 34/56, adresem e-mail biuro@vestina.pl, tel. 509-107-507;
 4. Przekazane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie;
 5. Przekazując dane osobowe ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym z Administratorem danych lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, jeżeli będzie to koniecznie dla realizacji procesu rekrutacji (dotyczy: partnerów współpracujących z VESTINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy obsłudze klientów usług opieki oraz klientów usług opieki);
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale decyzje w oparciu o podane Panią/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.